GOLDFISH ICT SERVICES

Goldfish ICT Services is een gespecialiseerd adviesbureau voor de voedingsmiddelen, farmaceutische en agrarische industrie. Wij helpen organisaties bij het verbeteren van hun processen. Daarbij is ICT een hulpmiddel, geen doel.

Het is onze kracht om samen met onze klanten industrie-, proces- en ICT-kennis te bundelen. Vanuit die integratie ontstaan concrete oplossingen voor complexe problemen. Geen hoogdravende verhalen, maar échte resultaten.

Wij hebben onze branchekennis vertaald in specifieke oplossingen en snel te implementeren templates voor Food, Agro en Pharma. Niet voor niets zijn we Partner of Choice voor uiteenlopende MKB-bedrijven en multinationals in deze drie sectoren.